Erol Urbà

Les bones pràctiques del projecte: Són un col·lectiu d'artistes i facilitadors que dinamitzen projectes d'intervenció social a través de l'art urbà. Utilitzen pràctiques artístiques com el rap, [...]

Matriu

Les bones pràctiques del projecte: L’objectiu de Matriu és l’autoocupació i la incidència política. Formen part de xarxes i grups de suport territorial, com Vallbona Suport Mutu. Estan molt [...]