L’ATENEU

L’ATENEU

L’Ateneu Cooperatiu del Vallès Oriental és una iniciativa promoguda pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i sorgida a partir de l’aliança de diversos actors públics i privats de l’economia social de la comarca, amb l’objectiu de donar a conèixer i impulsar l’economia social, el tercer sector i les cooperatives, un model d’economia transformadora que dóna resposta a la necessitat del territori, genera riquesa i ocupació estable i de qualitat.

L’Ateneu Cooperatiu forma part d’un projecte més global, la Xarxa d’Ateneus Cooperatius, format per 14 ateneus i més de 130 entitats públiques i privades amb gran experiència que, de manera coordinada, actuen per fomentar i enfortir l’Economia Social i Solidària arreu del territori. Són les antenes i els altaveus de l’economia social al territori, identifiquen necessitats i oportunitats del sector i ofereixen una àmplia cartera de serveis integrals per a l’aprenentatge, la reflexió col·lectiva, la cooperació i la transformació social.

Els projectes i les accions impulsades des de l’ateneu, s’adrecen principalment a persones emprenedores, projectes emergents, associacions, cooperatives i entitats de l’economia social, gestories i assessories, persones aturades o treballadores d’empreses properes al tancament, i també a l’alumnat de secundària, batxillerat, cicles i universitats i personal de les administracions públiques, per tal d’esdevenir un espai de referència al territori, visibilitzar i fomentar la creació de noves empreses de l’economia social, el tercer sector i les cooperatives.

Què és la Xarxa d'Ateneus Cooperatius?

Quins serveis oferim?

On estem ubicats?

EQUIP
IMPULSOR

EQUIP
IMPULSOR

DOBLE VIA, SCCL
Empresa social cooperativa especialitzada en la prestació de serveis socioeducatius i culturals. Assessorament, disseny i gestió de serveis d’atenció a les persones en una organització amb més de 20 anys d’història i més de 150 professionals.

FACTO ASSESSORS, SCCL
Cooperativa d’assessorament i de gestió integral formada per un equip multidisciplinari, jove, dinàmic i proactiu. Ofereix serveis de gestió laboral, fiscal, comptable i administrativa, amb un enfocament transversal i amb una clara vocació per la millora continua.

ENSÓ, SCCL
Cooperativa que treballa per un moviment transformador en el marc de les organitzacions a través de l’acompanyament, per tal que aquestes estiguin realment al servei de les persones, a partir de l’anàlisi organitzacional i de nous models de governança.

SOM, SCCL
Cooperativa catalana dels sectors de la cultura, l’edició i la comunicació. Aglutina alguna de les marques més importants del país dedicades a la producció de continguts culturals, editorials i audiovisuals en diferents formats.

ESCOLA SANT GERVASI, SCCL
Col·lectiu de professionals de l’educació que viu i dóna forma a un projecte educatiu i cooperatiu del qual tots es senten molt compromesos. Ofereixen quatre línies reglades, des de P3 fins a 2n de Batxillerat, i cicles formatius de grau superior de química i d’activitats esportives. Disposen també d’una àrea de qualificació professional.

LA XARXA D’ATENEUS
COOPERATIUS

LA XARXA D’ATENEUS
COOPERATIUS

Què és la Xarxa d’Ateneus Cooperatius (XAC)?

La Xarxa d’Ateneus Cooperatius està formada per entitats socials, cooperatives, entitats locals i altres agents referents de l’ecosistema, així com per equips tècnics experts que conformen els Ateneus Cooperatius, especialitzats en el camp de l’economia social i cooperativa, i que poden atendre amb criteris de professionalitat i rigor.

Addicionalment la Xarxa d’Ateneus Cooperatius té, al seu costat, les entitats col·laboradores del programa aracoop com són per exemple les diverses Federacions de Cooperatives, centres d’educació superior, administracions públiques, entitats financeres o diferents ens locals.

Els Ateneus Cooperatius ofereixen els següents recursos i serveis:

 • Informació sobre els diferents recursos disponibles en economia social i cooperativa
 • Orientació en els tràmits de constitució d’una empresa de l’economia social
 • Formació en l’àmbit dels tràmits i procediments de constitució i gestió d’una empresa de l’economia social
 • Formació en el coneixement de l’àmbit de l’economia social i les formes jurídiques associades per a joves de centres d’educació secundària i superior
 • Acompanyament a mida per a la l’elecció de la forma jurídica que té més encaix i suport a la constitució d’una empresa de l’economia social
 • Acompanyament a mida per a la transformació d’una SCP o associació en una empresa de l’economia social
 • Jornades sobre empreses de l’economia social i bones pràctiques
 • Laboratori de bones pràctiques i rèplica
 • Orientació en processos de continuïtat d’empreses prperes al tancament i reconversió sota la fórmula cooperativa per part de les persones treballadores

Com presten aquests serveis?

 • Identifiquen les iniciatives de l’economia social i cooperativa del territori a través d’una Diagnosi
 • Elaboren un catàleg de bones pràctiques de l’economia social
 • Ofereixen atenció personalitzada, assessorament telefònic i en línia
 • Organitzen formacions, tallers, sessions d’acompanyament
 • Posen a disposició els materials i recursos del programa aracoop: www.aracoop.coop
 • Participen en espais i fires relacionats amb el sector
 • Organitzen tallers per a centres d’educació
 • Promouen la visibilització i difusió a través de jornades i mitjans de comunicació.
 • Difonen a través de les xarxes socials, @AteneusCoopCat
 • Garanteixen la qualitat del servei a través d’enquestes de satisfacció

Els Ateneus Cooperatius del territori

EIXOS
D’ACCIÓ

EIXOS
D’ACCIÓ

Missió
La missió de l’Ateneu Cooperatiu és donar visibilitat a l’economia social i cooperativa, fomentar la creació de noves empreses de l’economia social i generar riquesa i ocupació de qualitat als territoris.

Visió
La nostra visió és esdevenir un espai de referència al territori i la porta d’entrada de tots els recursos de l’economia social, que es caracteritzi per oferir un servei de qualitat, útil i pràctic.

Valors

 • Democràcia
 • Igualtat
 • Transparència
 • Responsabilitat social i ecològica
 • Solidaritat
 • Participació

Els ateneus cooperatius funcionen a partir de sis grans eixos de treball:

 • Diagnosi i visibilització de l’economia social i cooperativa al territori.
 • Accions de suport i acompanyament a la creació i desenvolupament de cooperatives i societats laborals, i inserció laboral en empreses de l’economia social i cooperativa.
 • Promoció de la fórmula cooperativa i les societats laborals dirigida a les associacions i SCP.
 • Promoció de la fórmula cooperativa i les societats laborals per a la continuïtat d’empreses o entitats properes al tancament d’activitat.
 • Actuacions per conèixer i aprendre els models d’empresa cooperativa destinada a joves estudiants i professorat de cicles formatius de formació professional de grau superior o universitaris.
 • Facilitar eines, recursos i suport necessari per a la creació i transformació en cooperatives i societats laborals destinat a prescriptors i professionals de l’àmbit de les assessories i gestories.

ENTITATS
COL·LABORADORES

ENTITATS
COL·LABORADORES