RECURSOS

RECURSOS

Mapa de l’Economia Social del Vallès Oriental

MATERIALS

MATERIALS

Impacte de la crisi de la Covid-19 en el teixit de l’Economia Social i Solidària de la Xarxa d’Ateneus Cooperatius

L’Ateneu Cooperatiu del Vallès Oriental hem participat en l’elaboració de l’informe elaborat conjuntament per la Xarxa d’Ateneus Cooperatius (XAC) de Catalunya valorant “l’Impacte de la crisi de la Covid-19 en el teixit de l’economia social i solidària”.

La intenció d’aquest estudi és intentar tenir una primera fotografia de quin ha estat l’impacte de la crisi de la Covid-19 sobre l’economia social i solidària (ESS) propera a la XAC, en un moment de molta tensió i incertesa.

Transformar associacions o empreses en cooperatives

Hem reeditat aquesta petita guia que va presentar al 2019 l’Ateneu Cooperatiu de la Catalunya Central i l’hem actualitzat amb alguns exemples recents. Es tracta del document La transformació a cooperativa, que recull els avantatges de la transformació a cooperativa per part de les associacions, les societats limitades (SL) i les societats civils particulars (SCP), i algunes indicacions sobre el prcediment. També es mostren exemples d’èxit replicables que s’han donat a diferents territoris.

Guia del teletreball col·laboratiu, efectiu i segur

Hem editat aquesta Guia del teletreball col·laboratiu, efectiu i segur. Es tracta d’un document amb recursos i recomanacions per al teletreball, que pren com a basa la Guia del teletreball col·laboratiu per a l’administració pública elaborada per l’AOC (Consorci de l’Administració Oberta de Catalunya) i hi afegeix alguns recursos amb una mirada més àmplia i pròpia del món cooperatiu.

Aquesta guia aporta consells per organitzar-se però també incideix en el teletreball en equip, que es considera “una bona oportunitat per aprendre a treballar de forma més eficient i efectiva”, però que “implica nous processos i formes de comunicació i de col·laboració”.

La guia inclou un recull d’eines virtuals per teletreballar, algunes bàsiques d’ofimàtica i edició col·laborativa i d’altres per fer videoconferències, trucades per internet, xats i compartició de pantalles. També n’hi ha d’emmagatzematge al núvol i de gestors del temps, de tasques i de projectes, entre d’altres. Totes elles, amb observacions perquè cadascú en pugui triar la més adient a la tasca que ha de realitzar.

Per últim, el document explica consells per teletreballar de forma segura, per fer reunions virtuals efectives i incideix en la necessària desconnexió digital.

 

Diagnosi de l’ESS a la comarca

L’any 2019 es presenta el segon informe de diagnosi L’ESS al Vallès Oriental: una mirada a l’associacionisme de la comarca, segons el qual s’han analitzat les associacions de la comarca des del punt de vista de l’Economia Social i Solidària, partint d’una doble pregunta: a quines necessitats dóna resposta l’associacionisme i amb quin recursos compta per fer-ho.

El dimarts 23 d’octubre de 2018 va tenir lloc, a la tercera trobada de la Taula Territorial de l’ESS del Vallès Oriental, celebrada a la masia de Can Ribas (Centre de Recursos Agraris) de Les Franqueses del Vallès, la presentació del document L’ESS al Vallès Oriental: una mirada a la realitat cooperativista de la comarca (2018).

Documents d’interès sobre ESS i cooperativisme

Guia de relleu cooperatiu

Des de l’Ateneu defensem que el model cooperatiu esdevé un dels més òptims a l’hora de reconvertir una empresa que, sigui per motiu de jubilació o defunció de l’antic propietari o per crisi econòmica, està en procés de tancament. També assessorem empreses en les quals el propietari o propietaris té intenció de cooperativitzar l’activitat. Per saber-ne més, i seguint la feina feta per Coòpolis (Ateneu Cooperatiu de Barcelona) i l’Ateneu Cooperatiu de la Catalunya Central, hem editat una petita guia:

Vídeos sobre ESS a la comarca

La Magrana Vallesana

La Clau

FESS Montornès

Apindep Ronçana

1a Fira ESS Sant Celoni

Llibreria Els 4 Gats

Escola Ginebró

Cafè del Centre

Fira d'Economia Social i Consum Responsable de Granollers

Mow-T

Jornades ESS Sant Celoni - Estiu Cooperatiu La Clau

PROJECTE HANDWORK

Interseccionalitat i antiracisme amb T.I.C.T.A.C.

Granollers Pedala

Artijoc

La Magalla Agroecològica

Llibreria La Gralla

L'Eixida

Enllaços d’interès

FINANÇAMENT

FINANÇAMENT

En aquest apartat es poden consultar les línies de finançament (subvencions, ajuts, préstecs i premis) disponibles per a projectes i empreses de l’economia social i solidària, en especial per a les cooperatives. Per a més informació també recomanem el cercador de Xarxanet.

Subvencions i ajuts

[OBERTA] Línia ACOL de subvencions del Programa Treball i Formació (SOC – Treball i Formació) és una política activa d’ocupació l’objecte de la qual és la realització de projectes de millora de l’ocupabilitat de les persones treballadores en situació d’atur amb especial vulnerabilitat i amb dificultats per accedir al mercat laboral. La línia ACOL s’adreça a les persones migrades extracomunitàries que, trobant-se en situació administrativa irregular, estan en disposició de fer un arrelament social.


[OBERTA] Subvencions destinades a la contractació de persones joves en situació d’atur per a empreses i cooperatives de treball associat (SOC). Beneficiàries: les cooperatives de treball associat; les persones físiques o jurídiques privades i les comunitats de béns amb capacitat per subscriure, com empresàries, un contracte de treball.


[OBERTA] Subvencions per a la contractació laboral de persones de 30 i més anys (SOC). Poden ser beneficiàries d’aquesta subvenció les persones o entitats constituïdes legalment i amb establiment operatiu a Catalunya: les entitats sense ànim de lucre, així com les associacions i fundacions; les cooperatives de treball associat; persones físiques o jurídiques privades, i les comunitats de béns, amb capacitat per subscriure, com empresàries, un contracte de treball.


[OBERTA] Learning to Grow Coop. La Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya posa en marxa la quarta edició del programa Learning to Grow Coop adreçat a les cooperatives que volen donar un nou impuls a la seva activitat.


[OBERTA] Subvencions a les “Comunialitats Urbanes”. L’objectiu d’aquesta subvenció és el de generar activitat econòmica en entorns urbans de proximitat (comunalitat urbana), reforçant i fent créixer el teixit productiu i reproductiu, que es construeix des de la proximitat i que s’encara a proveir de serveis i productes a un territori i una ciutadania en concret. Per tant, es centra en una activitat econòmica i social que té a veure amb les relacions entre persones o grups de persones de més proximitat: el barri, el districte, la ciutat.


[TANCADA] HabitatCoop (Programa d’Economia Social). Des del Departament d’Empresa i Treball es té la voluntat de publicar una nova ordre d’ajuts per al foment de les cooperatives d’habitatge en cessió d’us.

Préstecs i avals

Coop57 és una cooperativa de serveis financers ètics i solidaris que té com a objectiu principal contribuir a la transformació social de la nostra economia i de la nostra societat. Compta amb les següents línies de finançament:

 • Préstecs d’inversió
 • Finançament de circulant
 • Avançament de subvencions
 • Endossament de factures
 • Préstecs d’intercooperació

Fiare és un banc cooperatiu que vol ser una eina al servei de la transformació social mitjançant el finançament de projectes de l’economia social i solidària i la promoció d’una cultura de la intermediació financera, sota els principis de la transparència, la participació, la democràcia i el crèdit com a dret. Financen projectes cooperatius sotmesos a una prèvia avaluació econòmica, social i ambiental. Els diferents sectors susceptibles de ser finançats són:

 • Sistema de benestar social
 • Eficiència energètica i energies renovables
 • Medi ambient
 • Agricultura de proximitat
 • Cooperació internacional
 • Animació sociocultural
 • Comerç just

Gicoop aporta a les empreses recursos financers, coneixement i contactes perquè les cooperatives creixin de forma equilibrada. El finançament de Gicoop arriba mitjançant un préstec participatiu o la compra de títols participatius.


Acció solidària contra l’atur és una fundació sense ànim de lucre que vol donar resposta al problema de l’atur mitjançant la concessió de préstecs sense interessos per finançar projectes d’emprenedoria viables, microempreses d’autoocupació, cooperatives o entitats socials que creïn o mantinguin llocs de treball. També concedeix ajuts a processos d’inserció laboral adreçats especialment a persones amb dificultats econòmiques.


Triodos Bank desenvolupa la seva activitat bancària donant suport a iniciatives, projectes i empreses que treballen en els àmbits social, mediambiental i cultural. Els diferents sectors susceptibles de ser finançats són:

 • Iniciatives, projectes i empreses compromeses amb l’ús responsable dels recursos naturals, que aportin solucions tecnològiques innovadores i realistes respectuoses amb el medi ambient.
 • Projectes, empreses i organitzacions que situen a les persones al centre de la seva activitat, ponderant de manera equilibrada els objectius socials i econòmics. Iniciatives que promouen els principis de justícia i igualtat de drets i oportunitats per a les persones.
 • Iniciatives , projectes i empreses que contribueixen a que les persones es desenvolupin i actuïn de manera responsable en àmbits com les activitats culturals i artístiques en qualsevol de les seves expressions.

[TANCADA] ICF: Préstecs per a empreses de l’economia social i cooperativa


[TANCADA] Préstecs amb garantia per al finançament d’empreses d’economia social

Premis i concursos

[OBERTA] Premis Rosita (La Col·lectiva). L’objecte dels premis és la concessió de fins a 3 reconeixements per a la constitució de cooperatives dins de la Economia Social i Solidària a la ciutat de L’Hospitalet de Llobregat.


[TANCADA] Premi Raimon Badia a l’Educació no formal i Cooperativisme 2022 (Doble Via SCCL, Fundació Collserola, Ajuntament de Sant Cugat del Vallès i set universitats catalanes)


[TANCADA] Premis Micaela Chalmeta (Coòpolis), per a la creació de cooperatives de l’ESS compromeses amb la transformació social a la ciutat de Barcelona.


[TANCADA] Premis Pepa Maca (CoopMaresme). L’ajut a la creació de noves cooperatives està valorat en tres mil euros i inclou un acompanyament formatiu des de l’Ateneu cooperatiu del Maresme.