Ateneu Cooperatiu Vallès Oriental

Organitzador

Ateneu Cooperatiu Vallès Oriental
Telèfon
+34 693 827 752
Email
info@ateneucoopvor.org
WEB
https://ateneucoopvor.org/

Altres Organitzadors

Can Muntanyola

Adreça

Can Muntanyola
Camí del Mig, 22, Granollers, España
Codi QR

Data

03 jul. 2018 - 17 jul. 2018

Hora

16:00 - 19:00

Cost

Gratuït

Etiquetes

Ateneu Cooperatiu Vallès Oriental

Itinerari “CREA”: programa de creació de cooperatives

Us propsem iniciar amb nosaltres aquest itinerari formatiu, que pretén assentar les bases per a la creació d’una empresa cooperativa, la fórmula jurídica que recull els valors de l’Economia Social i Solidària.

OBJECTIUS:

 • Conèixer els elements per planificar i executar la creació de una cooperativa.
 • Saber la rellevància en les accions que conformen el que es denomina la planificació estratègica de l’empresa.
 • Aprofundir en l‘estructura jurídic-societària de les cooperatives, que al mateix temps determina un funcionament a nivell econòmic i de gestió concret.
 • Conèixer i aplicar els paràmetres necessaris per a prendre decisions òptimes.
 • Millorar el posicionament de la cooperativa en el mercat.
 • Implantar els instruments de control de gestió més adequats per a contribuir a la consecució de les polítiques estratègiques de l’empresa.
 • Capacitat d’analitzar els escenaris financers a què s’enfronten les petites i mitjanes empreses i prendre decisions sòlidament fonamentades en les finances corporatives i l’anàlisi de l’entorn, incloent-hi especialment la Banca Ètica.
 • Promoure les millors pràctiques en l’àmbit comptable i de transparència per promocionar i propiciar el cooperativisme.
 • Saber q sòcies pot haver dins el marc de les cooperatives i les societats laborals.
 • Entendre el funcionaments de les vinculacions societàries amb el règim laboral en el món cooperatiu.
 • Esbossar diferents models i possibilitats que ofereix l’economia social cooperativa com a forma viable d’empresa econòmica i social

CONTINGUTS:

Sessió 1: Model empresarial cooperatiu

Dimarts 3 de juliol, de 16:00 a 19:00 h

 • Introducció a les cooperatives
 • Sector proclius d’activitat
 • Model de negoci i Canvas social

Sessió 2: Dimensió jurídica de les cooperatives

Dijous 5 de juliol, de 16:00 a 19:00 h

 • Tipologies de cooperatives
 • Quan constituir una cooperativa
 • Obligacions jurídiques
 • Els estatuts socials
 • Com constituir una cooperativa

Sessió 3: Dimensió social i laboral de les cooperatives

Dimarts 10 de juliol, de 16:00 a 19:00 h

 • Tipologies de socis
 • Relació societària dels socis
 • Drets i deures dels socis
 • Relació laboral de la cooperativa
 • El reglament de règim intern

Sessió 4: Dimensió econòmica i financera

Dijous 12 de juliol, de 16:00 a 19:00 h

 • La gestió pressupostària i comptable
 • La gestió financera i la tresoreria
 • El pla econòmic financer

Sessió 5: Dimensió comercial i màrqueting

Dimarts 17 de juliol, de 16:00 a 19:00 h

 •  La proposta de valor
 • L’estudi de mercat
 • El client i el producte/ servei
 • L’estratègia de màrqueting

METODOLOGIA:

Es proposa una metodologia formativa essencialment participativa i de co-aprenentatge; apostem pel coneixement mutu, facilitant espais i dinàmiques per compartir experiències i pràctiques. A partir d’una informació bàsica i elements de reflexió sobre aspectes clau dels temes tractats, es pretén provocar la reflexió compartida a partir de la pràctica dels assistents, buscant un espai d’aprenentatge eminentment pràctic.

OBSERVACIONS:

Els continguts es definiran i s’adaptaran segons els participants del taller, però es proposa que s’incideixi essencialment en els elements funcionals del model cooperatiu.

DOCENT

Marc Vilanova, de Facto Assessors, SCCL

PREU

Activitat gratuïta

INSCRIPCIONS

X