Ateneu Cooperatiu Vallès Oriental

Organitzador

Ateneu Cooperatiu Vallès Oriental
Telèfon
+34 693 827 752
Email
info@ateneucoopvor.org
WEB
https://ateneucoopvor.org/
Codi QR

Data

16 juny 2020

Hora

10:00 - 14:00

Cost

Gratuït

Etiquetes

Ateneu Cooperatiu Vallès Oriental

Curs online “Cooperativitzem la incertesa”: Sessió 2

La incertesa

 

En aquesta segona sessió treballarem amb allò que ara per ara ens uneix: la incertesa. Per fer-ho necessitem haver connectat primer amb la certesa, per poder enfocar el futur des de “terra ferma”. Per tant, en aquesta sessió estarem preparades per definir escenaris i analitzar-los.

El dibuix i l’anàlisi d’escenaris requerirà que l’entitat prengui decisions i exposi internament, de manera oberta i transparent, les seves necessitats i prioritats. Caldrà trobar consens alhora de prendre decisions sobre com donarem resposta als possibles escenaris. Hem de passar de la reactivitat a la pro activitat i definir un escenari que sigui el que nosaltres volem i que, per tant, marcarà la nostra direcció.

Treballarem sobre com el grup pot arribar a definir els seus propis reptes de gestió col·lectiva, i els òrgans, mecanismes i espais necessaris per donar-hi resposta. Com veiem, el model de governança es treballa de manera transversal al llarg de tot el curs.

Serà imprescindible que en aquesta part les entitats atenguin una sèrie de debats estructurals i de base. Estarem decidint el futur de la nostra entitat i prioritzant les nostres actuacions a curt termini. Per tant, cal facilitar un espai on debatre i reflexionar i també arribar a acords que promoguin la implementació i la priorització de les accions que es definiran. En aquesta sessió, per tant, caldrà incloure algunes eines per facilitar debats i la gestió de les reunions en el marc de les entitats participants.

(Nota: cal haver-se inscrit a la sessió anterior del curs)

 


 

Descripció del curs

 

La paraula incertesa malauradament ara forma part del nostre dia a dia com a empreses de l’Economia Social i Solidària. La situació actual ha impactat en les nostres entitats de maneres molt diferents, fent necessària una reflexió sobre el nostre futur a curt i a llarg termini. La incertesa la podem sentir, ens acompanya. Està present. Potser la pregunta que ens podríem fer seria: què fem amb ella? Doncs convertir aquesta incertesa en una oportunitat per escoltar-nos, revisar-nos i re-plantejar-nos. La millor manera de gestionar aquesta incertesa és mitjançant l’acceptació, el coneixement d’ella i buscar la nostra pròpia estratègia per a gestionar-la. Iniciar aquesta reflexió significa primer de tot prendre consciència del nostre estat actual i de la nostra pròpia essència. Detectar els aspectes que ens fan forts i aquells que necessiten d’una millora per tal que la missió col·lectiva de la suma de persones que formen part del projecte pugui esdevenir una realitat. Enfocar el futur vol dir reflexionar, prendre consciència i projectar objectius, així com la metodologia i les eines necessàries per portar-los a terme.

Apostem per l’elaboració d’un reflexió estratègica amb les següents bases conceptuals:

 • Centrada en la definició de marcs de futur fortament compartits entre els agents implicats. Pensar en clau de marc estratègic i no tant de planificació estratègica
 • Participada des de la importància del treball en equip, com una oportunitat per generar complicitats entre els agents implicats.
 • Planificada, flexible i adaptada a la situació: arribar a definir els eixos estratègics de futur i els corresponents objectius generals associats.

Tant important és el “fer” com el “com ho farem”. Per tant, donar resposta als reptes plantejats significa coordinació, seguiment, avaluació contínua i treball en equip. Conèixer des d’on partim i on volem anar i decidir plegades com hi arribarem. Des d’aquesta mirada us plantegem una metodologia diferent: fer ús d’un espai de mentoria grupal i treballar directament amb les vostres realitats. El nostre paper serà aportar propostes concretes, eines, i coneixement per guiar-vos en aquest procés de reflexió. En el marc de la formació grupal proposada, generar espais per compartir, poder fer preguntes, escoltar diferents veus, etc. Incorporar mirades externes, partint de la mateixa base que ens uneix en aquests moments: la incertesa. Si tots la compartim, cooperativitzem-la!

La formació preveu 3 sessions grupals, amb un màxim de 10 projectes que podran participar-hi. El motiu és perquè la proposta que plantegem no és una formació en si mateixa, sinó que va més enllà: generar i facilitar un espai de mentoria grupal i oferir una part de consultoria estratègica.

L’objectiu és que al final del curs els projectes participants puguin tenir un document elaborat: un pla d’actuació per als propers 12 mesos. I, de manera transversal, haver compartit i co-construit coneixement. En si mateix, és un espai de cura ja que es tracta de poder posar en comú la incertesa i el que aquesta ens genera. La gestió col·lectiva de la incertesa i la recerca de solucions compartides ens aporta noves mirades que sumen i ens fan més fortes col·lectivament.

 


 

Objectius

 

Objectiu general:

 • Acompanyar als diferents projectes en la seva definició de futur des del reconeixement de la seva trajectòria i les potencialitats i riscos que presenta el context actual, fent un anàlisi previ dels recursos i les oportunitats que trobem a cadascuna de les entitats, i si s’escau, proposar millores organitzatives.

Objectius específics:

 • Analitzar la situació actual de la cooperativa com a punt de partida necessari des d’on iniciar la reflexió estratègica del futur pel que fa a:
  • Governança actual i presa de decisions.
  • Organització i processos.
  • Gestió i viabilitat econòmica.
 • Dibuixar escenaris incorporant la incertesa i definir el nostre futur ideal més enllà de la situació actual. Definir el curt termini i el llarg termini.
 • Treballar l’elaboració d’un pla d’accions pels propers 12 mesos, comptant amb la suma de les diferents visions que configuren l’entitat.
 • Generar espais i metodologies de treball perquè les persones reflexionin sobre la cooperativa, integrant les diferents sensibilitats i interessos per teixir oportunitats.
 • Generar un sentit de visió i compromís compartit.
 • Crear mecanismes de supervisió i seguiment del procés.
 • Compartir coneixement entre totes les participants i col·lectivitzar la incertesa.
 • Buscar oportunitats i teixir sinèrgies entre les entitats participants.

Objectiu transversal:

 • Reflexionar i adaptar el nostre propi model de governança per assolir els objectius que ens hem marcat, que tingui en compte a les persones, els recursos, els espais de coordinació i seguiment, i la presa de decisions.

 


 

Metodologia

 

L’espai grupal de reflexió ens permetrà generar coneixement compartit, generar sinèrgies i crear xarxa. Escoltar als altres genera un aprenentatge valuós ja que podem connectar amb persones que es troben en una situació semblant a la nostra. Treballar sobre les pròpies experiències, compartir-les i escoltar punts de vista diferents als nostres, ens pot ajudar a flexibilitzar els nostres sistemes de funcionament. Ampliar el nostre radi de possibilitats i després adaptar-se a la pròpia realitat.

En un entorn organitzacional, la mentoria pot prendre diverses formes. La proposta amb la que ressonem és la d’esdevenir un espai per a la transmissió informal del coneixement. La suma de coneixements i experiències genera aprenentatges significatius que podem traslladar a les nostres realitats.

La proposta incorpora els següents elements metodològics:

 • Documents de treball: les entitats participants rebran dies abans de la sessió un document amb una sèrie de propostes d’activitats a treballar internament. L’objectiu és que els projectes arribin a cada sessió tenint clars els exercicis que es treballaran i havent realitzat una feina prèvia. L’aterratge i el treball real de fer els exercicis també es podran matitzar durant la sessió grupal, però la idea és que durant la sessió plenària es treballin dubtes i es prioritzi la posada en comú.
 • Sessions de treball grupal: s’hi combinarà la part de formació teòrica amb exercicis individuals duts a terme per cada entitat, i posada en comú, així com el debat i la reflexió col·lectives que ens permetin generar i co-crear coneixement.
 • Sessions finals individualitzades: es plantegen com un espai on cada projecte podrà disposar d’un màxim d’una hora per poder rebre feedback per part de la consultora i incorporar-les al pla de treball. Per poder realitzar-ho, prèviament caldrà fer arribar el document de treball a Ensó, per tal que la consultora pugui preparar-se abans de la sessió individual.Les dates i hores s’crodaran amb cada particpant després de la tercera sessió.

 


 

Dades pràctiques

 

 • Es podran rebre sol·licituds d’inscripció fins al dimarts 2 de juny de 2020.
 • L’activitat es realitzarà a través de la plataforma Zoom. No cal registrar-se, s’enviarà l’enllaç prèviament a les participants, conjuntament amb unes petites instruccions d’ús.
 • És necessari disposar de connexió a Internet i d’àudio (es recomana l’ús d’auriculars).
 • És recomanable que es disposi de càmera incorporada o webcam, tot i que no és imprescindible.
 • Els curs consta de 3 sessions de 4 hores, i una hora final de tutoria individualitzada per a cada projecte (data a cordar entre el/la participant i la consultora). Per tant, no es permet inscriure’s a les sessions per separat.
 • S’atendran les sol·licituds per ordre d’entrada.
 • Un cop acabi el període de preinscripció, ens posarem en contacte amb cada participant per confirmar la inscripció definitiva i fer un petit encàrrec de treball previ a la primera sessió.