Granollers

Boreal Comunicació Accessible

Formació homologada en Llengua de Signes Catalana. Produïm contingut sobre la comunitat sorda per a tothom.

lsc.gra.vo@gmail.com

@boreal.lsc