Carrer de Font i Boet, 7
08140 Caldes de Montbui

Coobert

Coobert. SCCL és l’eina que posem al servei de les persones en el seu camí d’accés a l’habitatge i impulsa la creació de cooperatives d’habitatges sota criteris de responsabilitat social (socials, mediambientals i econòmics) que integrin diferents col·lectius socials amb diferents capacitats físiques, intel·lectuals, socials i econòmiques.

     coobert.coop

info@coobert.coop

@Coobertcoop

@Coobertcoop

@Coobertcoop