C/ del Bosc nº 32
08430 Roca del Vallès
(Barcelona)

Escola Bressol Del Bosc , SCCL

L’Escola Bressol del Bosc és la cooperativa que gestiona l”Escola Municpal Les Morenetes de La Roca del Vallès. Així, és un projecte que s’adapta a les persones i al poble, estretament vinculat a la idea de què cada nena i nen són capaces d’aprendre a viure en llibertat. Treballen en els principis de respecte amb el desenvolupament de l’infant, acollidora i diversa, transparent, innovadora, cooperativa i laica. Consideren que un entorn ric afavoreix els aprentetatges per la interacció amb el medi natural, social i cultural.

Contacte

 ebmlesorenetes.cat

  a8065949@xtec.cat

  93 842 40 65