Ronda del Carril, 49
08530 La Garriga
(Barcelona)

La Magrana

Associació de persones consumidores de producte agroecològic.

associaciolamagrana@gmail.com

686 75 71 27