Una nova eina virtual i didàctica que permetrà apropar l'economia social i solidària i el cooperativisme a l'alumnat, d'una manera col·laborativa, divertida dinàmica i amena!

La Xarxa d’Ateneus Cooperatius us presentem aquest joc educatiu, que s’ha dissenyat pensant en oferir una alternativa a les sessions presencials. Un recurs que facilita la interacció a distància, fomenta el treball en grup i presenta una atracció pels joves en ser una proposta creativa, innovadora, actual i lúdica.

Aquest anirà acompanyat d’altres materials pedagògics a l’abast del professorat que permeten fer un treball previ i/o posterior dels principals
conceptes i continguts de l’ESS i el cooperativisme.

Dades pràctiques

L’activitat té una durada d’una hora, aproximadament. Es pot realitzar tant a l’aula com des d’altres espais. La infraestructura necessària per accedir-hi és ben senzilla: tenir connexió a Internet, un navegador web i un dispositiu (ordinador, mòbil o tauleta) amb altaveus o auriculars.

És una proposta adreçada a l’alumnat d’ESO, Batxillerat i Cicles Formatius que participa en grups de 2 o 3 persones. Us oferim la possibilitat de programar una trobada, presencial o virtual, i crear un espai de debat reflexiu sobre la dinàmica del propi escape room, per valorar-ne els coneixements adquirits i la satisfacció del propi alumnat.

Si esteu interessades en accedir al joc virtual, cal que us poseu en contacte amb nosaltres per inscriure-us i sol·licitar-ne la participació. Un cop
acceptada, us facilitarem la informació necessària (codis d’accés i instruccions bàsiques) per realitzar l’activitat. Per més informació, podeu contactar amb l’Ateneu Cooperatiu a través de l’adreça de correu berta@ateneucoopvor.org.

Quins objectius d'aprenentatge contempla?

 • Introduir i/o aprofundir en els conceptes bàsics de l’ESS i el cooperativisme
 • Comprendre el moviment cooperatiu com una alternativa real al model de gestió econòmica avui encara dominant
 • Fomentar el treball cooperatiu i la col·laboració entre l’alumnat
 • Desenvolupar capacitats resolutives davant el plantejament de reptes
 • Afavorir el pensament crític i reflexiu
 • Captar l’atenció i potenciar la recerca de noves informacions seleccionant les fonts fiables i contrastant amb la realitat de cada territori
 • Impulsar l’avaluació continuada d’adquisició de nous aprenentatges com a mètode de revisió dels coneixements adquirits

L'alumnat pot participar-hi individualment?

No. Es tracta d’un escaperoom col·laboratiu. La participació ha de ser per parelles o en grups de tres alumnes, essent necessaris els passos que facin les companyes per resoldre els enigmes de cada prova i arribar al repte final que els permet superar el joc. Durant el procés de resolució, està previst que vagin proporcionant-se missatges d’ajuda per facilitar que totes les participants puguin acabar-lo resolent.

Es pot fer des de casa? O s'ha de fer al centre educatiu?

La connexió es fa via web i es realitzable tant des del domicili com des del centre educatiu, ja sigui en una mateixa aula o en espais diferenciats.

Cal tenir coneixements previs sobre ESS per participar?

No. Concebem el joc més com una eina de reforç i d’aprofundiment que no pas introductòria o inicial. Tot i que no és imprescindible, es recomana
haver fet alguna sessió prèvia d’introducció a l’ESS i el cooperativisme, ja sigui guiada per la persona docent com programada amb les tècniques de l’Ateneu.

I, un cop fet i aconsgeuit el repte, què?

En acabar, les participants poden autoavaluar-se i valorar com ha estat la seva experiència: què han après, com han participat, quin rol han assumit, què els ha semblat, com ho han resolt…. Proposem crear un entorn favorable per a un debat reflexiu sobre la experiència viscuda, acció que pot estar conduïda i guiada per la tècnica de l’Ateneu Cooperatiu tant de forma presencial com virtual.

De quins recursos didàctics i materials disposa el professorat?

A la pàgina inicial, el professorat pot accedir a una guia didàctica ambun sol clic que el permetrà conèixer la eina i les seva aplicabilitat a l’aula. Des de l’Ateneu Cooperatiu se’ls pot proporcionar més informació, formació i documentació tant del propi joc com d’altres materials i recursos didàctics referents a l’ESS i el cooperativisme.

Com s'hi accedeix?

El centre educatiu interessat en accedir al joc virtual s’ha de posar en contacte amb l’Ateneu Cooperatiu de referència per inscriure’s i sol·licitar-ne la participació. Un cop acceptada, les tècniques facilitaran la informació necessària el docent amb els codis d’accés i les instruccions bàsiques per realitzar l’activitat. L’eina estarà disponible durant tot el curs escolar.

Quins són els requeriments tecnològics mínims?

Els requeriments mínims per poder connectar-se i gaudir al màxim de l’activitat, són:

 • Connexió a internet amb banda ampla
 • Un navegador web actualitzat
 • Un programa/dispositiu per a comunicar-se entre les participants (Zoom, Jitsy, Skype, Meet, etc.) si aquestes es troben en espais físics diferenciats
 • Ordinador, mòbil o tauleta amb altaveus o auriculars
logos_ateneus_esscaperoom