Disponibles fins divendres les inscripcions al quart Premi Raimon Badia, d’educació no formal i cooperativisme

Aquest divendres clourà el termini d’inscripcions a la quarta edició del Premi Raimon Badia, d’educació no formal i cooperativisme, adreçat a l’alumnat dels Graus d’Educació Social i Pedagogia de les universitats participants en aquesta edició. Els projectes han de ser presentats per grups d’estudiants i l’alumnat participant ha d’estar tutelat i acompanyat per un professor/a, qui supervisarà el treball abans de ser presentat.

El premi està impulsat per Doble Via Cooperativa, l’Ajuntament de Sant Cugat i la Fundació Collserola, així com per les universitats participants: UAB, UOC, UdG, UB, Pere Tarrés–Ramon Llull, URV  i UdL. També hi col·labora l’Ateneu Cooperatiu del Vallès Oriental

L’objectiu del premi és reconèixer els millors projectes i treballs universitaris amb fonamentació teòrica i amb una clara orientació pràctica, que proposin intervencions centrades en les persones, afavorint la seva participació i protagonisme. Amb aquesta acció, també es pretén sensibilitzar i promoure els valors del cooperativisme en els centres universitaris i en la praxi dels futurs i futures professionals, als mitjans de comunicació, a les organitzacions i administracions públiques, a les institucions i a la comunitat en general.

Com en les anteriors edicions, es prioritzaran aquells treballs acadèmics que, emmarcats en un àmbit concret, permetin mantenir, promoure i adaptar els serveis socioeducatius tant en la presencialitat com en format virtual mitjançant l’ús de les TIC. “Continuem cercant iniciatives que apostin per generar propostes innovadores i de qualitat, amb una mirada àmplia i oberta”, informa DobleVia. Tanmateix, han de ser projectes que contemplin, transmetin i posin èmfasi en els valors cooperatius i tinguin en compte la perspectiva de gènere dins la seva pròpia dinàmica i estructura.

Els treballs s’han d’enviar en format PDF i per wetransfer a premiraimonbadia@doblevia.coop abans del 28 de febrer de 2023, i l’organització dotarà d’un premi econòmic a dos projectes per un valor de 1.000 € cadascun, en concepte de beques i ajuts a l’estudi. Això no obstant, a criteri del jurat, es dotarà d’un accèssit econòmic a dos projectes, per un valor de 500 € cadascun, també en concepte de beques i ajuts a l’estudi. Ambdues dotacions es repartiran equitativament entre les persones integrants de l’equip.

Totes les persones inscrites han d’assistir obligatòriament a dues formacions específiques, abans de la presentació dels treballs, que consistiran en tallers monogràfics de 2 hores de durada cadascun: una primera sessió sobre com incloure els valors cooperatius en un projecte i una segona sobre les metodologies apropiades per a la creació de materials didàctics digitals.

Per inscriure’s al premi cal omplir aquest formulari abans del divendres 21 d’octubre.