Ateneu Cooperatiu Vallès Oriental

Organitzador

Ateneu Cooperatiu Vallès Oriental
Telèfon
+34 693 827 752
Email
info@ateneucoopvor.org
WEB
https://ateneucoopvor.org/
Codi QR

Data

08 set. 2021

Hora

10:00 - 12:00

Cost

Gratuït

Etiquetes

Ateneu Cooperatiu Vallès Oriental

Formació per a gestories “Aquí assessorem l’Economia Social” – Sessió 1 – Introducció al model cooperatiu

Un distintiu per a gestories i assessories compromeses

Des de la Xarxa d’Ateneus Cooperatius impulsem el segell Aquí assessorem l’ESS adreçat a gestories, assessories, consultories i d’altres prescriptors privats de la nostra comarca. El segell busca reconèixer els/les prescriptors/es que, a través de l’Ateneu Cooperatiu, realitzen formació contínua i experta sobre Economia Social i Solidària i la fórmula cooperativa, i es comprometen a difondre aquest model.
El segell, validat per les organitzacions del teixit cooperatiu, compta amb el suport de la Direcció General d’Economia Social, les Cooperatives i el Tercer Sector (Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya). Per obtenir-lo cal participar prèviament en un itinerari formatiu que consta de 5 sessions (un total de 17 hores).
Per consultar tota la informació relacionada amb l’obtenció del segell, feu clic aquí.

 

SESSIÓ 1 – Introducció al model cooperatiu

Dimecres 8 de setembre, de 10 a 12 h

 • Què és l’Economia Social i Solidària?
 • Cap a un nou model de desenvolupament social
 • Fórmules jurídiques de l’ESS
 • Què és una cooperativa? Conceptes clau
 • Principis cooperatius
 • Tipus de cooperatives
 • Pinzellades sobre règim econòmic, fiscal, societari i laboral de les cooperatives
 • Avantatges de fer-se cooperativa
 • Procés de constitució

 


 

SESSIÓ 2  – Règim laboral i societari

Divendres 10 de setembre, de 10 a 13 h

 • Règim laboral de socis, tipus de socis (en funció del tipus de cooperativa), drets i obligacions, altes i baixes
 • Règim laboral de persones treballadores, límits de contractació
 • Règim de cotització seguretat social
 • Reglament de Règim Intern
 • Capitalització de l’atur

 


 

SESSIÓ 3 – Règim econòmic i comptable

Dimecres 15 de setembre, de 10 a 13 h
 • Obligacions econòmiques i comptables: comptes anuals, memòria i llibres
 • PGC de cooperatives
 • Capital social
 • Fons propis vs passiu (consideració de les aportacions)
 • Fons de reserva i FEPC: usos i destins
 • Exercici pràctic: assentaments, imputació de pèrdues

 


 

SESSIÓ 4 – Règim fiscal

Divendres 17 de setembre, de 10 a 13 h

 • Règim fiscal de les cooperatives
 • Cooperatives protegides i especialment protegides
 • Pèrdua de la protecció fiscal
 • Beneficis fiscals de les cooperatives
 • Regles de valoració de les operacions cooperativitzades
 • Impost de societats
 • Resultat cooperatiu i extra-cooperatiu
 • Aplicació del resultat econòmic
 • Exercici pràctic: tancament, repartiment de resultats i liquidació

 


 

SESSIÓ 5 – Finançament i recursos econòmics

Dimecres 22 de setembre, de 10 a 13 h

 • Finançament propi i aliè
 • Subvencions específiques de cooperatives (Incorporació socis, Projectes Singulars)

 


 

Més enllà d’una formació

La nostra proposta té com a objectiu l’impuls d’aquest segell públic que reconeix l’assistència a les formacions i el coneixement i expertesa al voltant de la fórmula jurídica de la cooperativa. També l’activació d’un protocol de delegació dels projectes assessorats per les gestories cap a les xarxes i eines del moviment cooperatiu, amb el suport de l’Ateneu.

Ens proposem, també, donar continuïtat a les accions formatives i fidelitzar prescriptores privades amb segell, facilitant així l’augment de projectes de l’economia social i solidària i enfortir-ne el seu desenvolupament. Ens cal gent experta a la comarca!

La línia de treball, doncs, té tres eixos: la formació contínua per a prescriptores; el segell com a eina de reconeixement i visibilització de les gestories amb “complicitat cooperativa” (per exemple, publicitant els vostres serveis a la web i xarxes); i l’activació d’un protocol de comunicació, derivació, informació i acompanyament als projectes, que faciliti conèixer les eines i els agents al territori. Us hi sumeu?

 


 

A qui ens adrecem?

La proposta es dirigeix a equips tècnics de gestories, assessories , consultories i, si s’escau, personal tècnic municipal vinculat a àrees de promoció econòmica, ocupació, assessorament empresarial, dinamització comercial, etc. Per a rebre el Segell “Aquí assessorem l’ESS” es requereix l’assistència del 100% de les sessions de l’itinerari.

 


 

Dades pràctiques

L’activitat és gratuïta (100% subvencionada). La major part de les sessions aniran a càrrec de Facto Assessors, SCCL, cooperativa especialitzada en serveis de gestoria/assessoria, consultoria i formació a empreses cooperatives i organitzacions de l’economia social i cooperativa.

S’impartiran a través de la plataforma Zoom (Nota: no cal obrir un compte en aquesta plataforma; prèviament es farà arribar un enllaç per correu electrònic a les persones participants).

Material necessari: ordinador amb connexió a Internet i auriculars. Càmera no imprescindible.

Organitza: Xarxa d’Ateneus Cooperatius

 


 

Formulari d’inscripció