La XAREC es constitueix com a cooperativa de serveis