2a edició del Postgrau en Economia Social i Solidària de la UAB a Sabadell

Aquesta segona edició “millorada” amplia el número de places i crea nous espais d’aprenentatge i debat a la Universitat en forma de workshops. La matrícula està oberta fins al 14 de desembre.

Després de l’èxit de la primera edició del Postgrau en Economia Social i Solidària: Desenvolupament Local, Cooperativisme i Transformació Social a Sabadell, arriba la segona edició. La segona edició que també serà presencial seguirà el calendari de l’any passat i es realitzarà de gener a juliol, els dimecres a la tarda al Campus d’Empresa i Tecnologia de la UAB de Sabadell. El postgrau manté i potencia també els tres dissabtes de docència i visita a experiències de l’Economia Solidària en d’altres ciutats i pobles i una sortida de tres dies al maig. Una experiència que ha estat molt ben valorada per l’estudiantat.

Enguany el Postgrau incorpora tres jornades de treball i formació obertes a les entitats de l’Economia Solidària, professorat universitari i tècnics municipals i que giraran entorn de tres eixos: el desenvolupament local, la transició ecològica i la innovació tecnològica. Aquestes
responen a la voluntat iniciada el llarg d’aquest any des del Postgrau d’anar teixint una xarxa de complicitats entre col·laboradors, professorat, entitats i universitats. I que es lliga amb la nostra participació a la Comissió de Formació de la XES, o la nostra intervenció per exemple al Foro Global de la Economía Social que va tenir lloc el passat setembre a Bilbao, a la Fira d’Economia Solidària del passat Octubre, i al Congreso “Emprendimiento Cooperativo y Universidad” a San Sebastià el proper 14 de desembre.

Des de l’organització del Postgrau s’ha sol·licitat de nou el suport de la Direcció General d’Economia Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i l’Autoempresa, per tal de poder facilitar-ne l’accés i reduir el preu de matrícula en un 80%. Aquesta proposta formativa l’impulsa la Universitat Autònoma, La Fundació Autònoma Solidària, el Teler Cooperatiu-Ateneu Cooperatiu del Vallès i l’Ajuntament de Sabadell. I compta amb el suport d’un ampli ventall d’entitats del sector, entre elles la Xarxa d’Economia Solidària de Catalunya o la Federació de Cooperatives de Treball.

Valoració de la Primera Edició

La primera edició del Postgrau en Economia Social i Solidària de la UAB al Campus de Sabadell va ser un èxit. Vint-i-cinc alumnes van cursar el 1r Postgrau en Economia Social i Solidària de la UAB, el conjunt de l’alumnat va valorar molt positivament aquesta experiència que es va cloure el passat juliol amb l’exposició dels Treballs Finals de Postgrau de primer nivell.

La primera edició va ser un èxit rotund de participants, programa, continguts i resultats. Un dels pilars dels èxits va ser un grup d’alumnes molt cohesionat i actiu, les 25 persones inscrites van assistit al gruix de les sessions i sortides i van tenir una actitud molt participativa. En aquesta mateixa línia cal assenyalar també, en el marc de les valoracions del Postgrau, l’alt nivell del gruix de treballs de final de Postgrau entregats i defensats per l’alumnat, diversos d’ells finalistes als premis AraCoop. Treballs que amb una molt bona base teòrica despleguen propostes i projectes d’importància estratègica per l’Economia Social i Soldiària (en habitatge, alimentació, vellesa, impuls de projectes, xarxes comunitàries, memòria cooperativa,…). En la dinàmica final pensada per valorar conjuntament amb l’alumnat aquesta primera edició la majoria, assenyalant propostes de canvis i millores concretes, han posat sobre la taula que ha estat un espai d’aprenentatge i xarxa i que ha complert les seves expectatives. En aquest sentit i a nivell concret s’han valorat molt bé la majoria de professors/es (també l’eina digital utilitzada per valorar), així com el moodle utilitzat per les comunicacions, gestió de materials i debats. Un altre element que s’ha assenyalat com a positiu, i que enguany es reforçarà, han estat les diferents sortides de formació i la descoberta de projectes inspiradors, diferents sortides que es van cloure amb el viatge de 3 dies al País Basc del Nord el juliol passat.

Un dels elements a ressaltar gràcies a la diversitat del temari, les experiències conegudes, la qualitat docent i de les trajectòries de l’alumnat participant, són el gruix de Treballs de Final de Postgrau amb interessants aportacions teòriques i pràctiques per l’Economia Social i Solidària catalana. Sobretot en tres línies d’estudi, la transformació de projectes comunitaris i la consolidació de projectes ja existents, la creació i estudi de viabilitat de nous potencials projectes i la recerca històrica i teòrica.

Perquè un Postgrau en Economia Social i Solidària?

La Universitat Autònoma de Barcelona ha decidit mantenir en la seva oferta formativa el primer Postgrau en Economia Social i Solidària: Desenvolupament Local, Cooperativisme i Transformació Social. Una proposta formativa que busca donar resposta a la necessitat d’especialització educativa entorn un sector que està prenent força progressivament i alhora donar cobertura a les necessitats del teixit socioeconòmic del territori. L’objectiu principal del postgrau és construir un marc d’aprenentatge i debat al voltant d’aquest model
econòmic a la vegada que es formen a professionals qualificats en aquest sector demandats per part de les organitzacions, administracions públiques i el teixit associatiu”.

De fet, aquest nou postgrau sorgeix de la cooperació entre l’àmbit universitari (UAB), l’administració local (Ajuntament de Sabadell), el teixit associatiu i societat civil del territori (Teler Cooperatiu). A més a més d’aquestes entitats, compta amb el suport de: Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya, Ateneus Cooperatius/programa Aracoop, Direcció General d’Economia Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i l’Autoempresa, Fundació Seira, Fundació Roca i Galès, Xarxa d’Economia Social-XES, Fundació Autònoma Solidària-FAS.

La implicació de totes aquestes parts permet que el Postgrau compti amb professorat provinent de l’àmbit universitari, però també d’entitats i col·lectius especialitzats en l’Economia Social i Solidària. El Postgrau doncs es planteja de nou com una eina especialment adreçada a persones que ja estiguin participant en cooperatives, entitats de l’ESS o del teixit social, o vulguin impulsar algun projecte en aquesta línia. També persones que des d’administracions públiques o des d’altres espais institucionals participen en àmbits vinculats amb l’ESS i volen eines concretes per aplicar en el seu lloc de treball així com a graduats universitaris que busquin una especialització. Aquesta segona edició amplia fins a 30 el número de places i el requisit d’accés és tenir un títol universitari d’un mínim de 180 crèdits ECTS o equivalent. En casos justificats també es pot permetre l’accés d’estudiants no titulats amb demostrada experiència professional i vinculació a l’Economia Social i
Solidària per poder optar a un certificat d’assistència.

Per qualsevol aclariment podeu escriure a la Gloria Estapé Dubreuil (gloria.estape@uab.cat), la Rosa García Hernández (rosa.garcia.hernandez@uab.cat) o a l’Eudald Griera (eudald@telercooperatiu.org ), o trucar al 661977185 (Eudald Griera)