Publicada la convocatòria per a la concessió de subvencions per a la incorporació de persones sòcies treballadores o persones sòcies de treball en cooperatives i societats laborals

Recentment el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ha publicat oficialment la Convocatòria per a la concessió de subvencions per a la incorporació de persones sòcies treballadores o persones sòcies de treball en cooperatives i societats laborals 2018.

Com ja és sabut, amb l’entrada en vigor de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, els tràmits davant de la Generalitat de Catalunya s’han de fer de manera electrònica. A tal efecte, cal tenir present que les sol·licituds s’hauran de realitzar per via telemàtica en format electrònic i, per això, caldrà disposar de signatura electrònica.

Els imports de les subvencions són els següents:

Per a la nova creació (12 mesos ):

  • Per a la incorporació de socis d’entre 30 i 44 anys: 3.000€
  • Per a menors de 30 anys i 45 anys o més: 5.000€
  • Per a dones : 5.500€
  • Per a persones amb discapacitat: 7.000€

Per a consolidació:

  • Per a la incorporació de socis d’entre 30 i 44 anys: 2.000€
  • Per a menors de 30 anys i 45 anys o més: 4.000€
  • Per a dones: 5.500€
  • Per persones amb discapacitat: 7.000€

Trobareu els formularis de sol·licitud, tota la informació relacionada amb la documentació i els requisits per accedir a les subvencions en el canal empresa: http://canalempresa.gencat.cat/ca/inici/, o a l’apartat Tràmits del web de la Generalitat de Catalunya: http://tramits.gencat.cat

Hi podran accedir les incorporacions de soci des de l’1 de juliol de 2017 i fins a la data de publicació de la convocatòria. El termini de presentació de sol·licituds comença demà 19 de juliol i finalitza el 10 de setembre de 2018.