Encaminats per crear un pol cooperatiu i una XES comarcal

El restaurant Anònims de Granollers acollia dimarts 26 de setembre una xerrada que va abordar les possibles creacions d’un pol cooperatiu a Granollers i d’una Xarxa d’Economia Solidària (XES) comarcal. Tot plegat va ser organitzat per l’Ateneu Cooperatiu del Vallès Oriental i va comptar amb les ponències de Guernica Facundo, del Grup Ecos (pol cooperatiu de Barcelona), Simona Cerri i Narcís Sánchez, de La Politja (pol cooperatiu de Sant Cugat del Vallès) i Xavi Palos, de la XES.

D’una banda, pel que fa al pol cooperatiu a Granollers, en la sessió es va explicar que des de fa uns mesos diferents cooperatives i entitats de l’ESS de la comarca s’han estat reunint per fer possible la seva creació a la capital de la comarca. Aquestes entitats són l’Ateneu Cooperatiu del Vallès Oriental, La Dula (el programa Ocell de foc de la comarca), L’Eixida, Quesoni, Neu al carrer, Sauló, l’associació FESSGra, Granollers Pedala, ComSoc, Erol Urbà i Versembrant.

“Un pol cooperatiu és un espai de treball compartit entre diferents entitats de l’ESS, que més enllà de compartir un espai físic s’enxarxen per mancomunar recursos i oferir serveis, productes i realitzar activitats i projectes de manera conjunta, amb l’objectiu d’enfortir i fer créixer l’economia social i solidària”, va explicar l’Anna Sánchez, tècnica de l’Ateneu Cooperatiu del Vallès Oriental. Sánchez també hi va afegir: “Considerem estratègic començar a articular aquesta xarxa des de Granollers, amb vista a poder anar generant nodes d’aquesta xarxa arreu de la comarca, que funcionin com a bases territorials del moviment cooperatiu i d’economia social i solidària del Vallès Oriental”.

En aquest mateix sentit, el pol cooperatiu podria tenir diversos braços o espais físics on es reuneixin i concentrin diferents entitats d’un mateix sector: la cultura, l’agroecologia, la mobilitat sostenible o les cures.

Una Xarxa d’Economia Social comarcal

L’altre tema on es va posar l’èmfasi va ser la possibilitat de crear una Xarxa d’Economia Solidària (XES) comarcal que englobi els diferents projectes d’Economia Social i Solidària que hi ha al Vallès Oriental, i que van en augment. “Enllaçant els dos processos, ens hem fet la pregunta de si una XES comarcal podria ser la fórmula que prengués aquesta xarxa comarcal que amb el temps pugui tenir diferents pols cooperatius o nodes territorials”, va assenyalar l’Anna Sánchez.