Ensó, SCCL: la nova cooperativa agrupada de l’Ateneu Cooperatiu del Vallès Oriental

A la Montse i al Jose, de la cooperativa Ensó, SCCL, els agrada presentar la seva cooperativa explicant l’origen del seu nom: Ensó, és un símbol japonès, relacionat amb el budisme. Els artistes, abans de posar-se a crear dibuixaven un Ensó, que és un traç fet d’una sola tirada, que representa el seu estat actual en el moment de començar a crear. Un ensó no pot ser mai igual. No hi ha dos ensós iguals. És una expressió del moment present, i no busca la perfecció, sinó el moviment. La perfecció no existeix. Quan dibuixes un ensó, dibuixes el que realment ÉS”.

Així és com Ensó entén les organitzacions. Com a sumes de persones alimentant un moviment que es troba en canvis constants, i que necessita adaptar-se al entorn i les necessitats dels seus membres. No hi ha organitzacions perfectes. L’important és que les organitzacions estiguin al servei de les persones, i per tant, han d’evolucionar amb elles. Les organitzacions són el que són, per la suma de les persones que les integren i per tant, juntes han d’explorar en què necessiten evolucionar i cap a on, introduint mesures de millora constants, prenent decisions col·lectives per generar oportunitats futures i, sobre tot, per cuidar també del present.

Aquesta és en part la seva missió col·lectiva: treballar per un moviment transformador en el marc de les organitzacions, contribuint a que les empreses estiguin realment al servei de les persones. I com ho fan? Doncs a partir de l’anàlisi organitzacional, acompanyant a definir nous models de governança.

La governança ideal no existeix. Existeixen tants models de governança com organitzacions. L’important no és triar un model. És generar-ne un de propi que pugui satisfer les necessitats del sistema. Com diu la Montse, d’aquesta manera, estem satisfent les necessitats de les persones, i estem generant estructures empresarials col·lectives fortes, resilients, transformadores pels seus propis membres, i transformadores pel seu entorn. La transformació social, comença també dins de cada organització.

Es van conèixer ara ja fa més de 10 anys. El Jose impartia una formació i ella hi assistia com a alumna. De manera individual, les seves trajectòries laborals s’han donat en el marc d’empreses cooperatives.

En els anys posteriors, els dos van coincidir a la cooperativa Aposta (Escola de cooperativisme) com a docents. La primera vegada que ens vam posar junts davant d’un grup vàrem ser conscients que la suma de les nostres capacitats i experiències, facilitava un procés d’aprenentatge transformador pel grup, i que fer-ho plegats ens feia créixer i ser més feliços. Decidits a fer un pas endavant, en la construcció d’aquesta nova manera de treballar amb les organitzacions i d’entendre la governança, vàrem iniciar els tràmits de constitució de la nostra cooperativa de treball associat sense afany de lucre, que finament va ser inscrita en el registre de cooperatives a inicis de 2018.

Ensó ofereix servei a tres grans perfils: persones emprenedores, entitats i empreses de l’ESS i territoris. Les seves trajectòries professionals els aporten una àmplia experiència amb els tres col·lectius, que constantment conflueixen i es retroalimenten: Els aprenentatges amb cada perfil ens permeten aportar millores als altres. Així, de l’experiència en el treball amb equips i empreses de ESS, podem treballar amb les persones emprenedores per projectar empreses sòlides i ben “governades” des dels seus inicis, al mateix temps que a partir de les necessitats detectades entre les emprenedores i els territoris, podem contribuir a generar treballs en xarxa i implementar accions en territoris, generant sinèrgies entre els seus agents, i promovent canvis col·lectius. Persones, projectes, empreses, territoris… Tot està connectat.

Com ho fan? A partir de l’anàlisi organitzacional, a través de:

  • Acompanyaments individuals i grupals a l’anàlisi organitzacional i definició de noves línies estratègiques
  • Facilitació de processos de canvi en les organitzacions
  • Acompanyament a l’anàlisi de la governança de les cooperatives. Assistència a reunions del Consell Rector i assemblees, definició d’espais de participació i presa de decisions
  • Acompanyament en la elaboració d’una planificació estratègica
  • Formació específica, i elaboració d’itineraris a mida a servei dels clients.
  • Les seves especialitats són: Gestió empresarial cooperativa, habilitats directives, lideratge col·lectiu, comunicació, governança, participació, incorporació de socis a les cooperatives, model cooperatiu (que inclou funcions dels òrgans socials, etc.), i emprenedoria (aterratge de idees i disseny del projecte)
  • Mentoria de projectes
  • Supervisió i gestió d’equips
  • Sensibilització i difusió del model cooperatiu, a partir de participació en xerrades i col·loquis, taules de debat, etc.

Ensó, tot i la seva relativament curta vida com a cooperativa, ja ha treballat amb clients importants en el món cooperatiu i de l’economia social i solidària impartint mòdus formatius sobre governança cooperativa, processos d’incorpració de sòcies, models organitzatius, processos de participació, etc.

Benvingudes!