Inscripcions obertes per a l’itinerari formatiu adreçat a gestories

Del 20 de setembre al 4 d’octubre s’impartirà la formació en línia per a gestories Aquí assessorem l’ESSL’any 2021 la Xarxa d’Ateneus Cooperatius va llençar el segell Aquí Assessorem l’Economia Social per unificar els antics segells que atorgava cada Ateneu i enguany es torna a oferir aquest segell.

Es tracta d’un itinerari adreçat a gestories i assessories que volen especialitzar-se en l’economia social i cooperativa. Seran 14 hores de continguts docents sobre cooperativisme: règim laboral i societari, règim econòmic i comptable, fiscalitat i finançament i recursos econòmics.

La gestoria que vulgui rebre el segell haurà de formalitzar, un cop cursada la formació, el seu compromís amb l’Ateneu Cooperatiu mitjançant una carta on s’inclouen un seguit d’obligacions com la difusió de valors o la derivació de casos sempre que sigui possible. El segell es podrà renovar cada any amb una acció formativa anual segons el context de cada Ateneu Cooperatiu.

La formació s’ofereix des dels diferents Ateneus Cooperatius de manera totalment gratuïta. Són cursos impartits per professionals qualificats del sector d’un nivell tècnic alt amb què s’assoleix l’expertesa requerida: la formació anirà a càrrec d’ALC Assessors, Gracer, Facto i Col·lectiu Ronda.

Les cinc sessions

La primera sessió —introducció al model cooperatiu— serà el dimarts 20 de setembre, amb els següents continguts: introducció al model de negoci cooperatiu; comparativa entre les diferents formes jurídiques i avantatges de la cooperativa; i tipus de cooperatives i classificacions.

La segona —règim laboral i societari— serà el dijous 22 de setembre, amb l’objectiu d’aprofundir sobre els següents temes: règim laboral de socis, tipus de socis, drets i obligacions, altes i baixes; règim laboral de persones treballadores, límits de contractació; i règim de cotització.

El dimarts 27 tindrà lloc la tercera sessió —règim econòmic i comptable—, en la qual es tractaran les obligacions econòmiques i comptables: comptes anuals, memòria i llibres; PGC de cooperatives; capital social; fons propis vs. passiu; fons de reserva, fons d’educació i promoció del cooperativisme; transformació, fusió, escissió, liquidació; i exercici pràctic d’assentaments i imputació de pèrdues.

El dijous 29 serà el torn per a la sessió de règim fiscal, la quarta, amb el següent contingut: règim fiscal de cooperatives llei 20/1990; cooperatives protegides i especialment protegides; pèrdua de protecció fiscal; beneficis fiscals de les cooperatives; regles de valoració de les operacions cooperativitzades; impost de societats; resultat cooperatiu i extra-cooperatiu; aplicació del resultat econòmic; i exercici pràctic amb tancament, repartiment de resultats i liquidació.

La cinquena i darrera sessió serà el dimarts 4 d’octubre serà finançament i recursos econòmics el dimarts 4 d’octubre. Les gestories assistents tractaran la capitalització de l’atur; finançament propi i aliè; subvencions i presentació a licitacions; procés de constitució de la cooperativa; i certificat digital.

Formulari d’inscripció