L’Escola Popular d’Economia Feminista de Montornès es presenta a Can Saurina

Can Saurina (Montornès del Vallès) acollirà aquest divendres 1 de març (12 h) la presentació de l’Escola Popular d’Economia Feminista.

Dins la convocatòria Treball als Barris 2018, el Servei d’Ocupació atorga a l’Ajuntament de Montornès una subvenció per realitzar diverses actuacions dirigides a les persones en atur i en recerca de feina. La subvenció permet realitzar diverses actuacions dirigides a millorar la situació de les dones en relació al mercat laboral i s’ha aprovat una acció específica sobre Emprenedoria Social dirigida a formar i preparar a les dones emprenedores aturades del municipi.

El projecte es realitzarà en dues fases. En la primera, durant el mes de març, es realitzarà al barri de Montornès Nord una primera formació impartida per l’equip de treball de Cooperacció, i té una durada de 40 hores (dimecres i divendres al matí en una de les aules del mòdul de l’Escola Marinada). L’escola comptarà, si fos necessari, amb un servei d’acollida pels fills i filles de les dones que hi participin.

I a la segona fase del projecte, que s’iniciarà aproximadament el mes de maig, les dones que hagin realitzat la formació de l’Escola Popular d’Economia Feminista podran participar en el procés de selecció d’un pla d’ocupació de 6 mesos. El pla d’ocupació preveu contractar tres dones al 80% de la jornada per realitzar tasques d’auxiliar de serveis, al mateix temps que es formaran en Emprenedoria Social.

Aquesta formació la poden realitzar un màxim de 20 dones del municipi que estiguin a l’atur i en procés de recerca de feina. No es requereix cap nivell formatiu ni cultural (de fet quan més divers sigui el grup, millor), i únicament cal tenir ganes d’emprendre i d’aprendre. Per apuntar-s’hi, cal dirigir-se a l’Oficina del Barri i preguntar per la formació d’Emprenedoria Social.

L’Ateneu Cooperatiu farà un seguiment de tot el projecte i posarà a disposició de l’Ajuntament de Montornès i, en definitiva, de les persones participants, els seus serveis d’acompanyament, assessorament i formació complementària, com a dispositiu impulsor d’una economia més social, solidària, feminista i transformadora.

Per què una escola popular d’economia feminista?

S’aposta per una escola per crear un espai d’autocura i reflexió col·lectiva entre dones, on a partir dels coneixements que dóna la vida quotidiana es puguin aprendre alguns conceptes sobre economia feminista.

Pel que fa a economia, aquest terme es refereix a la manera com s’organitzen les persones per satisfer les seves necessitats. No es pot parlar d’economia, doncs, sense tenir en compte a les dones, principals responsables de les tasques de cura del món. Per això en diem economia feminista. En el curs es compartiran eines i estratègies per portar endavant una economia basada en les cures i el benestar.

Un altre concepte totalment lligat amb aquesta iniciativa és de d’emprenedoria social, formada per persones que tenen inquietuds davant dels reptes socials i proposen solucions innovadores a aquests reptes. L’emprenedoria social contempla el desenvolupament humà, social i ambiental d’un projecte, a banda de l’interès de qui integra la idea emprenedora. És pensar en una manera diferent de consumir, de treballar i de fer empresa; crear negocis amb funció social, des de formar part d’una cooperativa que té cura de les persones grans, o contractar a persones aturades per realitzar un servei social o cultural, o també obrir un menjador infantil o alfabetitzar a persones sense estudis. Totes aquestes activitats tenen a veure amb l’economia i amb necessitats i reptes socials del municipi.