Arrenca una nova edició del programa de creació de cooperatives, l’Itinerari CREA

Del 29 de gener al 26 de febrer, l’Ateneu Cooperatiu del Vallès Oriental realitzarà una nova edició de l’Itinerari CREA, el programa de creació de cooperatives que pretén assentar les bases per a la creació d’una empresa cooperativa, la fórmula jurídica que recull els valors de l’Economia Social i Solidària. En aquest cas constarà de cinc sessions, que tindran lloc a l’aula 3 del Centre Cívic Nord de Granollers.

Els participants adquiriran els següents coneixements i aptituds. D’una banda, coneixeran els elements necessaris per planificar i executar la creació d’una cooperativa, i aprendran la rellevància en les accions que conformen el que es denomina la planificació estratègica de l’empresa.

També aprofundiran en l’estructura jurídic-societària de les cooperatives que, al mateix temps, determina un funcionament en l’àmbit econòmic i de gestió concret; coneixeran i aprendran a aplicar els paràmetres necessaris per prendre decisions òptimes; i implementaran els instruments de control de gestió més adequats per contribuir a la consecució de les polítiques estratègiques de l’empresa.

D’altra banda, adquiriran la capacitat d’analitzar els escenaris financers a què s’enfronten les petites i mitjanes empreses, i aprendran com prendre decisions sòlidament fonamentades en les finances corporatives i l’anàlisi de l’entorn, incloent-hi especialment la Banca Ètica.

A més, els assistents coneixeran els tipus de sòcies que hi ha en el marc de les cooperatives i les societats laborals; entendran el funcionament de les vinculacions societàries amb el règim laboral en el món cooperatiu; i esbossaran diferents models i possibilitats que ofereix l’economia social cooperativa com a forma viable d’empresa econòmica i social.

Per últim, l’Itinerari CREA també promou les millors pràctiques en l’àmbit comptable i de transparència per promocionar i propiciar el cooperativisme.

Pel que fa a la metodologia de les sessions, cal destacar que els continguts es definiran i s’adaptaran segons els participants del taller, però es proposa incidir essencialment en els elements funcionals del model cooperatiu. En aquest sentit, s’organitzaran sessions formatives essencialment participatives i de coaprenentatge; a partir d’una informació bàsica i elements de reflexió sobre aspectes clau dels temes tractats, es pretén provocar la reflexió compartida a partir de la pràctica dels assistents, buscant un espai d’aprenentatge eminentment pràctic.

Les cinc sessions

La primera sessió –Introducció al model empresarial cooperatiu– tindrà lloc el 29 de gener, servirà com a introducció a les cooperatives i tractarà els sectors proclius d’activitat, el model de negoci i el Canvas social.

El 5 de febrer serà la segona sessió –Dimensió jurídica de les cooperatives– i girarà entorn de les tipologies de cooperatives, del moment quan constituir una cooperativa, de les obligacions jurídiques i dels estatuts socials.

La tercera –Dimensió social i laboral de les cooperatives– tindrà lloc el 12 de febrer i tractarà els següents temes: tipologies de socis; relació societària dels socis; drets i deures dels socis; relació laboral de la cooperativa; i el reglament de règim intern (RRI).

El 19 de febrer s’impartirà la quarta sessió –Dimensió econòmica i financera de les cooperatives–, que plantejarà la gestió pressupostària i comptable, la gestió financera i la tresoreria, i el pla econòmic financer.

I l’Itinerari CREA clourà el 26 de febrer –Dimensió comercial i màrqueting de les cooperatives– formant sobre la proposta de valor, l’estudi de mercat, el client i el producte/servei, i l’estratègia de màrqueting.

Les cinc sessions seran dimecres de 10 h a 13 h. Són gratuïtes, però per participar-hi cal inscriure’s en aquest enllaç.

L’Ateneu ha atès més de 2.800 persones

Cal destacar que el CREA és una de les moltes activitats que porta a terme l’Ateneu Cooperatiu del Vallès Oriental per fomentar el cooperativisme. De fet, des que es va posar en marxa (el gener del 2018), unes 2.800 persones interessades en l’economia social i solidària han estat ateses per l’Ateneu o han participat en alguna de les nostres activitats o formacions.

De totes aquestes, hi ha hagut una seixantena d’insercions laborals en empreses cooperatives i s’ha acompanyat o assessorat també una seixantena de projectes.

Pel que fa a l’itinerari CREA, de les edicions anteriors s’han creat cooperatives com Watchit Films o Salut Ioguini.