Els Ateneus Cooperatius i el centre Reempresa s’alien per fer créixer el model cooperatiu

Els 14 Ateneus Cooperatius de Catalunya i el centre Reempresa signen un conveni per fomentar la reemprenedoria de negocis a punt de tancar a través de la fórmula cooperativa i conservar així els llocs de treball arreu del territori.

Els 14 Ateneus Cooperatius de Catalunya i el centre de Reempresa de Catalunya han signat un conveni de col·laboració per fomentar la reemprenedoria de negocis a punt de tancar a través de la fórmula cooperativa. L’acord té l’objectiu d’assegurar l’èxit dels casos de relleu empresarial col·lectiu, facilitant la cooperació entre equips tècnics i aportant els coneixements i recursos dels que es disposen, tot contribuint a la creació de relacions socioeconòmiques transformadores, col·lectives, democràtiques, justes i solidàries i generant llocs de treball de qualitat.

Per tant, a partir d’ara els dos dispositius públics col·laboraran estretament cooperant i compartint coneixements i recursos per promoure la continuïtat d’empreses properes al tancament, conservant-ne els llocs de treball, i si és possible contribuint a crear-ne de nous. I tot plegat, promovent el relleu cooperatiu, a través del qual es contribueix a la creació de relacions socioeconòmiques transformadores, col·lectives, democràtiques, justes i solidàries.

Un dels principals obstacles existents per tirar endavant processos de relleu cooperatiu és la detecció de casos amb l’antelació suficient com per poder plantejar als treballadors i treballadores de l’empresa la possibilitat de cooperativitzar el negoci, evitant d’aquesta manera el tancament i la pèrdua de llocs de feina. Això es deu a que bona part de les persones potencialment reemprenedores ignoren les potencialitats de l’opció cooperativa, de la mateixa manera que les persones o empreses cedents tendeixen a desestimar que sigui la pròpia plantilla qui assumeixi el relleu de l’empresa, desconeixent que aquesta opció pot esdevenir la menys traumàtica i més exitosa pel procés de relleu

Tal com destacava el Director General d’Economia Social, el Tercer Sector i les Cooperatives de la Generalitat de Catalunya, Josep Vidal, la Xarxa d’Ateneus de Catalunya i el centre Reempresa tenen per davant un repte important, sobretot tenint en compte la crisi social i econòmica actual: “són moltes les empreses i majoritàriament Pimes les que estan patint d’una manera més flagrant, els embats d’aquesta crisi. Moltes, es veuen  obligades a tancar degut també al fet que el futur és incert. A vegades el tancament és inevitable, però en altres s’obre la possibilitat que els treballadors s’impliquessin en la gestió de l’empresa i  en puguin prendre el relleu, evitant així la destrucció de llocs de treball”. Vidal, també fa valdre la capacitat de resilència de les cooperatives en temps de crisi “en tant que centren el focus en les persones i el manteniment dels respectius llocs de treball”.

La Xarxa d’Ateneus Cooperatius de Catalunya està formada pels 14 Ateneus Cooperatius que hi ha escampats arreu del territori. Tots ells formen part del Programa d’Economia Social de la Generalitat i una de les línies estratègiques que treballen plegats és en el relleu cooperatiu, sumant esforços i experiències per poder acompanyar projectes en un procés de relleu empresarial per a la continuïtat de l’activitat econòmica sota la fórmula cooperativa.

 

Casant necessitats i oportunitats

En aquest sentit, la principal dificultat amb què es troba la Xarxa d’Ateneus és identificar casos d’empreses susceptibles d’iniciar un procés de relleu cooperatiu (per tancament de l’empresa per jubilació, per exemple). Amb l’acord de col·laboració amb el centre Reempresa de Catalunya (un agent present a tot el país que rep informació sobre empreses que volen traspassar-se i les connecta amb potencials emprenedores que en vulguin el relleu) s’aconsegueixen generar noves oportunitats per ambdues parts.

Al llarg dels darreres quatre anys, els Ateneus Cooperatius han acompanyat la continuïtat i represa de negocis a punt del seu tancament a través del cooperativisme. I ho han fet arreu del territori i en àmbits ben diversos. Aquest és el cas, per exemple, del nostre Ateneu, que ha acompanyat projectes com la Llibreria Els 4 Gats de Sant Celoni, un relleu cooperatiu per motius de jubilació en una llibreria hist`rica del Baix Montseny.

Itinerari de suport per a tècniques i prescriptores

Des dels Ateneus Cooperatius, hem elaborat un itinerari de suport als serveis de Reempresa amb l’objectiu d’assegurar l’èxit dels casos de relleu empresarial col·lectiu, facilitant la cooperació entre equips tècnics i aportant els coneixements i recursos dels que disposem:

  • Informar a les persones treballadores de la possibilitat de cooperativitzar el negoci i comunicar-ho com una oportunitat per trobar solucions i no com un problema o risc
  • Generar espais de confiança entre les parts i dinamitzar el procés d’apoderament de les persones treballadores a través de formacions i informació clara i didàctica, a través d’un protocol que facilita aquest acompanyament
  • Assessorar en la governança, organització i pla estratègic d’un relleu cooperatiu
  • Generar aliances, xarxa i intercooperació per demostrar que no necessàriament s’ha de competir, sinó que es pot cooperar entre organitzacions per arribar més enllà
  • Oferir alternatives de finançament ètic i subvencions disponibles en el marc de l’Economia social i solidària
  • Acompanyar en la fase de constitució de la cooperativa donant suport en els tràmits amb el registre de cooperatives
  • I, finalment, treballar la fase de consolidació de la cooperativa facilitant estratègies, processos i eines coherents amb els valors de l’economia social i solidària

En un context socioeconòmic com l’actual, creiem que és important fomentar la Reempresa per lluitar per la continuïtat dels comerços i negocis dels nostres pobles i ciutats, a la vegada que promovem una emprenedoria a costos sensiblement inferiors als de la nova creació i a un menor risc. Les cooperatives han demostrat ser una forma empresarial amb una elevada capacitat de resiliència en temps de crisi, en tant que centren el focus en les persones i el manteniment dels respectius llocs de treball davant d’altres variables.