Oberta la convocatòria de Projectes Singulars

Si sou membres d’alguna entitat emmarcada en l’Economia Social i Solidària, potser us podria interessar el fet que el dimarts 9 d’octubre de 2018 el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ha publicat al DOGC la resolució per la qual s’obre la convocatòria de subvencions a Projectes Singulars, la Xarxa d’Ateneus Cooperatius i projectes Aracoop, per al foment de l’economia social i del cooperativisme, en l’exercici 2018.

Els Projectes Singulars del programa Aracoop treballen en paral·lel i complementàriament als Ateneus Cooperatius i tenen per objectiu generar ocupació a través de la creació de nous projectes empresarials, noves línies de negoci, noves empreses, nous mercats, en el marc de l’Economia Social i cooperativa i aprofitant oportunitats estratègiques del propi sector d’activitat o del territori. L’any 2017 es van recolzar 56 iniciatives impulsades per organitzacions de l’economia social o entitats publiques, el recull de les quals es pot consultar aquí.

Els Ateneus Cooperatius funcionen a mode de “paraigua” dels Projectes Singulars, recolzant les diferents iniciatives del territori que cobreixen a través d’assessoraments i acompanyaments individualitzats.

Alguns exemples de Projectes Singulars de la passada edició són:

Projectes de país

 • Consolidació del model d’habitatge cooperatiu en cessió d’ús a Catalunya
 • Creació d’un observatori Català de l’Economia Social
 • Projecte pilot que garanteixi el relleu generacional en el camp català
 • Projecte de cultura i mitjans de comunicació
 • Instrument per afavorir l’accés a l’habitatge a un preu assequible
 • Plataforma tecnològica per compartir vehicles i promoure els valors cooperatius
 • Portfoli de productes/serveis que responguin a les necessitats reals de professors/es
 • Donar resposta a la cura de les persones des de l’economia social
 • Promoció de l’habitatge cooperatiu en règim de cessió d’ús
 • Creació d’un diari cooperatiu en paper
 • Creació de ServimCoop, per facilitar l’accés a l’habitatge a col·lectius que en tenen dificultats
 • Inserció laboral de CET/EI dins el sector de serveis de repartiment a domicili
 • Desenvolupament de vehicles camper d’oci des de l’economia social, amb criteris d’eficiència i sostenibilitat ambiental
 • Promoure noves cooperatives en el sector de la producció agrària ecològica català
 • Inserció laboral de CET/EI a través de reciclatge de contenidors i servei de manteniment
 • Enfortir l’hostalatge cooperatiu i el turisme socialment responsable
 • Fomentar l’economia verda i l’ecoturisme a través de l’economia cooperativa
 • Propostes de consum en els àmbits de l’energia, finances, comunicació, mobilitat, habitat, oci i salut
 • Promoure la construcció ètica i social d’habitatge inclusiu i cooperatiu en cessió d’úsDesenvolupament d’una eina interactiva amb els ciutadans per la rehabilitació energètica dels edificis

Reactivació territorial i generació d’ocupació:

 • Cooperativa pública de gestió de serveis a les persones (ajut a domicili centre de dia
 • Projecte d’economia circular de transformació de residus en fertilitzant
 • Desenvolupament de la marca Tcolors de pintura escolar al mercat internacional
 • Impulsar l’economia local i de sectors emergents del territori
 • Projecte d’obertura al mercat alemany
 • Creació de 2 cooperatives de feines domèstiques i de mainaderes
 • Projecte de creixement de la premsa local
 • Robotització de la línia de cosmètica de la cooperativa
 • Creació d’un pol de treball, creixement i formació de l’economia social
 • Fomentar economia sostenible amb una xarxa de professionals vinculats al sector
 • Promoure l’economia social en el sector dels residus
 • Creació de cooperatives d’explotació agrària
 • Inserció en el sector de fabricació de joc educatiu
 • Recuperar i valoritzar terrenys amb agricultura ecològica
 • Millorar la ocupabilitat en l’àmbit de la sostenibilitat i la bicicleta
 • Serveis específics d’ocupació per a les persones amb especials dificultats
 • Comercialització dels productes MANS als grans operadors d’alimentació
 • Reactivació del sector forestal
 • Obrir una escola formativa de treballs forestals
 • Obrir botigues de venda del material reciclat
 • Construcció d’un nou obrador per ampliar activitat de càtering
 • Fomentar l’emprenedoria coopertaiva en el Servei d’Atenció a les Persones
 • Construcció d’un centre de promoció “casa Bigodé” estades i cursos bioconstrucció
 • Desplegament de la xarxa d’Oficines de desenvolupament agrari
 • Creació de cooperatives en locals buits per oferir nous serveis
 • Plans de comunicació/digitalització de 5 entitats del territori
 • Donar veu a les propostes culturals del territori
 • Inserció laboral del Col·lectiu gitano
 • Projecte OLINET recollida d’oli domèstic de sector Hosteleria i restauració
 • Cooperativa integral per associacions i negocis
 • Dinamització de l’espai de dones la Magrana, i creació de xarxa entre projectes
 • Servei i espai de recerca vinculat al treball
 • Millora de la visualització de vivers
 • Elaboració del pla estratègic, ampliació places residencials
 • Creació i manteniment de llocs de treball de persones amb discapacitat

En cas de trobar interessant i engrescador el fet de sol·licitar la subvenció, sempre i quan la vostra entitat es trobi dins la comarca del Vallès Oriental, podeu posar-vos en contacte amb nosaltres a info@ateneucoopvor.org. Des de l’Ateneu Cooperatiu estarem encantades de resoldre els vostres dubtes i d’assessorar-vos.