Nou projectes d’emprenedoria en femení es troben a La Garriga per fer xarxa i suport mutu

El passat 13 de juliol, una quinzena de dones que encapçalen nou projectes d’emprenedoria al Vallès Oriental van ser convocades per l’Ateneu Cooperatiu a l’espai de la Torre del Fanal (La Garriga). L’objectiu era generar un espai de coneixença, fer xarxa i enfilar relacions de suport mutu entre els projectes liderats per dones amb els que té relació l’entitat orgnitzadora.

A l’Ateneu Cooperatiu s’havia valorat la necessitat de fer una acció d’aquest tipus ja que són projectes que afronten la dificultat d’encetar una iniciativa d’autoocupació des d’una situació desigual respecte als homes. L’esfera laboral és tradicionalment androcèntrica i el desigual accés al mercat de treball de les dones respecte els homes està directament relacionat amb la manca de coresponsabilitat entre gèneres alhora d’assumir les tasques familiars i comunitàries (vetllar a persones i la llar). Per tal de dedicar-se a la criança i cura de familiars algunes assistents han restat anys fora del mercat de treball, o bé hi ha estat de forma intermitent o treballant en negre.

Des de la organització es va veure necessari generar un espai per facilitar que puguin acompanyar-se col·lectivament en l’experiència d’emprendre un projecte empresarial, en aquest cas en clau d’economia social. Per la seva situació estructural, les dones disposen de menys recursos econòmics de mitjana que els homes (un dels motius és no haver cotitzat, que fa que no puguin capitalitzar l’atur) i això els hi resta capacitat per aglutinar el capital necessari per engegar la maquinària empresarial. Liderar el seu propi projecte empresarial és vist com una oportunitat d’organitzar el temps i el treball en funció de les necessitats de cadascuna.

El ventall d’àmbits professionals va ser prou ampli: ramaderia i pagesia (sectors fortament masculinitzats), artesania tèxtil i de brodats, educació sexual i autoconeixement de la salut, llibreteria, educació i criança respectuosa i, facilitació de grups i gestió de cures a les organitzacions. En la sessió dinamitzada per l’Associació Matriu, va emergir el debat entorn a una qüestió profunda: Com podem aconseguir un ventall de clients/consumidores prou ampli per assolir una estabilitat econòmica suficient com per satisfer les nostres necessitats i alhora mantenir els valors i l’essència del nostre projecte? Es van detectar quatre àmbits a on l’emprenedoria en femení resulta un repte: gestió, finances i organització de la producció; estratègies de comercialització; comunicació i gestió d’equips i cures.

Algunes propostes giren al voltant de cooperar mancomunant recursos per fer més sostenibles econòmicament els projectes, col·laborar en fer pedagogia del tipus de producte i servei que ofereixen i comunicar el seu valor afegit (impacte socioambiental positiu al territori immediat) i per últim, formar-se en tots els àmbits treballats però especialment en la gestió emocional per ser més capaces d’afrontar el treball i la presa de decisions en equip.

En finalitzar el matí totes van manifestar la necessitat de participar en espais d’aquestes característiques i es va fer una demanada de repetir-ne un abans de tancar el 2019. Entomem el repte doncs, de seguir promovent-los!