Una guia per facilitar el pas a cooperativa a empreses en risc o procés de tancament

L’Ateneu Cooperatiu del Vallès Oriental edita una guia per facilitar el pas a cooperativa a empreses en risc o procés de tancament. La guia, que continua el treball iniciat als Ateneus Cooperatius com Coòpolis o l’Ateneu Cooperatiu de la Catalunya Central, recull els avantatges del model cooperatiu a l’hora de donar continuïtat a una activitat empresarial que, pel motiu que sigui, pot arribar a tancar.

El document El Relleu Cooperatiu pretén ser una eina útil per a aquelles persones interessades a reconvertir aquelles empreses que, pel motiu que sigui, estan en risc o en procés de tancament i volen adoptar el model cooperatiu. A la guia s’hi expliquen els principals motius pels quals des de l’Ateneu es proposa el model cooperatiu com un dels més òptims a l’hora de reconvertir l’empresa que, sigui per motiu de jubilació o defunció de l’antic propietari o per crisi econòmica, està en procés de tancament. La guia també preveu altres motius de reconversió, com que el propietari vulgui cooperativitzar l’activitat.

L’assessorament a les empreses en risc de tancament ha estat un dels eixos de treball de l’Ateneu en els dos anys que fa que funciona. L’equip de l’Ateneu creu que el model cooperatiu pot ser una bona solució, no només per mantenir els llocs de treball, sinó també per a les persones empresàries o per a la comunitat.

En els dos anys de funcionament de l’Ateneu s’han donat pocs casos d’empreses en risc de tancament que asseguressin la continuïtat gràcies a passar-se al model cooperatiu. En bona part, pel desconeixement que encara hi ha del model cooperatiu entre empresaris i treballadors. Precisament un dels objectius de l’Ateneu, més enllà dels acompanyaments a nous projectes cooperatius, és visualitzar el model.

La guia inclou una part d’informació sobre què és una cooperativa i per què pot ser un model útil per a les persones que volen donar continuïtat a una activitat empresarial. Des de la gestió democràtica a l’autonomia i independència en la gestió i l’autoregulació i el règim horitzontal que permet crear projectes autogestionats i molt més flexibles que l’empresa convencional. També la possibilitat de capitalització o pagament únic de la prestació d’atur, que en el cas de les cooperatives presenta alguns avantatges respecte de l’empresa convencional. Es completa amb alguns exemples d’empreses que s’han reconvertit a cooperativa i una relació dels passos a seguir per fer el relleu.

La guia també és accessible a través d’aquest enllaç.

Comentari
pingbacks / trackbacks