L’XMESS crea un document per facilitar la creació d’un ‘Fons de crèdit de l’ESS al municipi’

L’XMESS (Xarxa de Municipis per l’Economia Social i Solidària) ha publicat un document que pretén facilitar l’accés a finançament per part d’iniciatives i projectes de l’ESS al territori i fomentar la col·laboració amb les administracions locals. Així, les entitats de finances ètiques i cooperatives poden assumir més risc, assegurant-se una via de finançament per a projectes clau que, d’altra manera, no hi podrien accedir.

El document és fruit de la feina del grup de treball que es va formar a partir de la demanda a l’Assemblea de juliol 2020 de la XMESS i sintetitza de forma entenedora què són els fons de crèdit, els beneficis que aporten, i el marc jurídic. També comprèn informació d’altres experiències a Catalunya que poden servir d’exemple i repassa les passes concretes per a crear-lo.

Per facilitar la feina, també inclou un annex amb l’estructura d’un conveni de col·laboració, basant-se en els convenis que diversos Ajuntaments ja han fet servir als seus municipis.

El grup de treball que ha treballat aquest recurs queda disponible per altres municipis que vulguin posar en marxa aquest instrument: poden sol·licitar una mentoria, una jornada de treball interna o un altre mecanisme de traspàs d’informació que creguin adient.

La nova proposta neix de la col·laboració entre els municipis membres, que permet promoure, reforçar i consolidar un model socioeconòmic alternatiu i transformador. Així, aquesta guia s’afegeix a la resta de documents desenvolupats per donar suport als municipis membres de la XMESS per potenciar l’ESS al territori.

Elements clau per crear un Fons de crèdit de l’ESS almunicipi

Annex amb la documentació a omplir